top of page
Ciag_z_EFSiI_poziom_kolor_edited.jpg

Tytuł Projektu

EKOinwestycja ograniczająca emisję gazów cieplarnianych poprzez wdrożenie odnawialnych źródeł energii na terenie obiektu Misji Matki Bożej Światłości – Ośrodek Odnowy Życia Duchowego

Numer  projektu: 

RPZP.02.10.00-32-B099/17-00

 

Beneficjent:

Misja Matki Bożej Światłości

Ośrodek Odnowy Życia Duchowego

Rektorat w Poczerninie

Poczernin 43

73-110 Stargard

 

Cel główny projektu

Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii

 

Planowane efekty projektu

- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 22,76[MWhe/rok].

- produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 499,32 [MWht/rok].

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 194,174[MgCO2/rok].

 

Mierzalne rezultaty projektu:

- liczba wybudowanych jednostek wytwarzających energię elektryczną z OZE - 1szt.

- liczba wybudowanych jednostek wytwarzających energię cieplną z OZE - 2 szt.

 

bottom of page