top of page

Misja jest miejscem uobecniania się Bożego Światła w ludzkich sercach poprzez :

- modlitwę za osoby udręczone duchowo i zmagające się ze złem,

- posługę uwolnienia,

- wsparcie duchowe dla pragnących powrócić do Boga

Matka Boża Światłości wychodzi naprzeciw każdemu człowiekowi, który do Niej przybywa. W szczególny sposób pragnie otoczyć swoją opieką osoby udręczone i zmagające się duchowo, pragnące wewnętrznego uwolnienia i światła.

Posługę na miejscu sprawuje kapłan pełniący funkcję rektora.

Modlitwę wstawienniczą za osoby przybywające do Misji podejmują Córki Matki Bożej Światłości.

bottom of page